แว่นสายตาทรงนักบิน อะซิเตทและคริสตัล สีน้ำตาล

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3397B 1461, A75213 X02569 V1661

16,000 THB*

ความหลากหลาย (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

แว่นสายตาทรงนักบิน

อะซิเตทและคริสตัล. สีน้ำตาล ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 56 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

16,000 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น