แว่นสายตาทรงนักบิน อะซิเตทและคริสตัล กรอบแว่น สีน้ำตาล

อ้างอิง3397B 1461

ความหลากหลาย (4)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงนักบิน

กรอบแว่น สีน้ำตาล

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น