แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตทและคริสตัล สีกระเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3396B C714, A75212 X02569 V3714

13,500 THB*

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตทและคริสตัล. สีกระเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

13,500 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น