แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตทและคริสตัล กรอบแว่น สีกระเข้ม

อ้างอิง3396B C714

ความหลากหลาย (4)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

กรอบแว่น สีกระเข้ม

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น