แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและคริสตัล สีเทา

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3395B 1663, A75211 X02569 V1663

13,500 THB*

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตทและคริสตัล. สีเทา ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

13,500 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น