แว่นสายตาทรงผีเสื้อ อะซิเตท สีดำ

อ้างอิง3394 C622, A75210 X08101 V3622

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

อะซิเตท. สีดำ ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น