แว่นสายตาทรงผีเสื้อ อะซิเตท กรอบแว่น สีดำ

อ้างอิง3394 C622

ความหลากหลาย (3)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

กรอบแว่น สีดำ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น