แว่นสายตาทรงผีเสื้อ อะซิเตท สีน้ำตาลเข้มลายกระ และสีเบจ.

อ้างอิง3394 1682, A75210 X08101 V1682

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

อะซิเตท. สีน้ำตาลเข้มลายกระ และสีเบจ ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น