แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตท สีดำและสีชมพู

อ้างอิง3393 1711, A75209 X08101 V1711

ตัวเลือก (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (2)

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตท. สีดำและสีชมพู ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น