แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตท สีน้ำตาลเข้มลายกระ และสีเบจ.

อ้างอิง3393 1682, A75209 X08101 V1682

ความหลากหลาย (3)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

สีน้ำตาลเข้มลายกระ และสีเบจ.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น