แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตท สีน้ำตาลเข้มลายกระ และสีเบจ

อ้างอิง3393 1682, A75209 X08101 V1682

ความหลากหลาย (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตท. สีน้ำตาลเข้มลายกระ และสีเบจ ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น