แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีดำและสีเบจ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3392 C534, A75208 X08101 V3534

ความหลากหลาย (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตท. สีดำและสีเบจ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น