แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตท กรอบแว่น สีดำและสีเบจ

อ้างอิง3392 C501

ความหลากหลาย (3)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

กรอบแว่น สีดำและสีเบจ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น