แว่นสายตาทรงกลม ไทเทเนียม กรอบแว่น สีพิ้งค์โกลด์

อ้างอิง2191T C406

ความหลากหลาย (2)
ขนาดเหมาะสม

Universal

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

กรอบแว่น สีพิ้งค์โกลด์

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น