แว่นสายตาทรงนักบิน ไทเทเนียม สีทอง

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2190T C395, A75206 X09950 V3395

23,000 THB*

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

แว่นสายตาทรงนักบิน

ไทเทเนียม. สีทอง ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 56 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

23,000 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น