แว่นสายตาทรงผีเสื้อ โลหะ สีทอง

อ้างอิง2193 C395, A75205 X01060 V3395

ขนาดเหมาะสม

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

สีทอง

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น