แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีทอง.

อ้างอิง2192 C395, A75204 X01060 V3395

10,500 THB*

ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงกลม

โลหะ. สีทอง ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

10,500 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น