แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีทอง

อ้างอิง2192 C395, A75204 X01060 V3395

10,500.00 THB*

ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงกลม

โลหะ. สีทอง ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

10,500.00 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น