แว่นสายตาทรงกลม โลหะ กรอบแว่น สีทอง

อ้างอิง2192 C395

ความหลากหลาย (4)
ขนาดเหมาะสม

Universal

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

กรอบแว่น สีทอง

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น