แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตท สีฟ้าเข้ม.

อ้างอิง3391 1462, A75203 X08101 V1462

ความหลากหลาย (4)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

สีฟ้าเข้ม.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น