แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท สีดำ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3387 C501, A75200 X08101 V501Z

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. สีดำ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น