แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท กรอบแว่น สีดำ

อ้างอิง3387 C501

ความหลากหลาย (2)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กรอบแว่น สีดำ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น