แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีเงินและสีดำ

อ้างอิง2189J C124, A75197 X01060 V3124

12,000 THB*

ความหลากหลาย (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

แว่นสายตาทรงกลม

โลหะ. สีเงินและสีดำ ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

12,000 THB*

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น