แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีเงินและสีดำ.

อ้างอิง2189J C124, A75197 X01060 V3124

ความหลากหลาย (9)
ขนาดเหมาะสม

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

สีเงินและสีดำ.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น