แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะ สีทองและสีกระ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2188J C395, A75196 X01060 V3395

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะ. สีทองและสีกระ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 55 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น