แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะ กรอบแว่น สีทองและสีกระ

อ้างอิง2188J C395

ความหลากหลาย (7)
ขนาดเหมาะสม

Universal

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

กรอบแว่น สีทองและสีกระ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น