แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและโลหะ สีดำ.

อ้างอิง3384 C501, A75193 X06081 V501Z

ความหลากหลาย (4)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สีดำ.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น