แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีทอง.

อ้างอิง2186 C395, A75192 X01060 V3395

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

โลหะ. สีทอง ความกว้างเลนส์: 47 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น