แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีเงิน

อ้างอิง2186 C124, A75192 X01060 V3124

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

โลหะ. สีเงิน ความกว้างเลนส์: 47 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น