แว่นสายตาทรงกลม โลหะ สีเงิน.

อ้างอิง2186 C124, A75192 X01060 V3124

ความหลากหลาย (3)
ขนาดเหมาะสม

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

สีเงิน.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น