แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) โลหะ, หนังลูกวัว และมุกสังเคราะห์ สีทอง.

อ้างอิง2184 C125, A75190 X06071 V3125

ความหลากหลาย (2)
ขนาดเหมาะสม

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

สีทอง.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น