แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) โลหะ, หนังลูกวัว และมุกสังเคราะห์ สีทอง

อ้างอิง2184 C125, A75190 X06071 V3125

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

โลหะ, หนังลูกวัว และมุกสังเคราะห์. สีทอง ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น