แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) โลหะ สีทอง.

อ้างอิง2184 C395, A75190 X01060 V3395

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์

กลาง (50 mm)

ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

โลหะ. สีทอง ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น