แว่นสายตาทรงผีเสื้อ อะซิเตทและโลหะ สีเบจโปร่งใส

อ้างอิง3383 1657, A75188 X06081 V1657

ความหลากหลาย (2)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

สีเบจโปร่งใส

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น