แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท โลหะ และคริสตัล สีกระอมชมพู.

อ้างอิง3379B 1653, A75184 X08905 V1653

ความหลากหลาย (3)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สีกระอมชมพู.

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น