แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีกระเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3373 C714, A75178 X08101 V3714

ความหลากหลาย (8)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตท. สีกระเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น