แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีดำและสีเบจ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3372 C942, A75177 X08101 V3942

ความหลากหลาย (7)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีดำและสีเบจ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 48 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น