แว่นสายตาทรงกลม อะซิเตท สีชมพูอ่อน

อ้างอิง3282 1681, A75083 X01081 V1681

ความหลากหลาย (7)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

อะซิเตท. สีชมพูอ่อน ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น