แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท สีกระเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3281 C714, A75082 X01081 V714Z

ความหลากหลาย (9)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. สีกระเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น