แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท กรอบแว่น สีกระเข้ม

อ้างอิง3281 C714

ความหลากหลาย (7)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กรอบแว่น สีกระเข้ม

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น