แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท สีกระ.

อ้างอิง3281 1295, A75082 X01081 V1295

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. สีกระ ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น