แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา โลหะ สีชมพูและสีขาว เลนส์: สีชมพู

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง9557 C374/0H, A71537 X01060 L3740

21,000 THB*

ตัวเลือก (2)
ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์กรองแสง UV 1

ผลิตใน อิตาลี

มุมมองด้านหน้า
  • ความยาวใบหน้า 67 mm
  • ความกว้างใบหน้า 143 mm
มุมมองด้านข้าง
  • ความยาวขาแว่น 120 mm

Chanel & moi

Chanel&moiโปรแกรมบริการที่ช่วยดูแลรักษาผลงานการรังสรรค์แต่ละชิ้นของ CHANEL

เพื่อคงความงดงามและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น แบรนด์ได้รังสรรค์โปรแกรม CHANEL & moi ขึ้น การบริการที่ออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสภาพผลิตภัณฑ์ให้กลับมางดงามอีกครั้ง

แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา

สีชมพูและสีขาว เลนส์: สีชมพู

21,000 THB*