แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา โลหะ สีทองอ่อน เลนส์: สีเทา

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง9556 C395/S4, A71507 X01060 L9514

20,000 THB*

ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์กรองแสง UV 3

ผลิตใน อิตาลี

มุมมองด้านหน้า
  • ความยาวใบหน้า 56 mm
  • ความกว้างใบหน้า 140 mm
มุมมองด้านข้าง
  • ความยาวขาแว่น 135 mm

Chanel & moi

Chanel&moiโปรแกรมบริการที่ช่วยดูแลรักษาผลงานการรังสรรค์แต่ละชิ้นของ CHANEL

เพื่อคงความงดงามและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น แบรนด์ได้รังสรรค์โปรแกรม CHANEL & moi ขึ้น การบริการที่ออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสภาพผลิตภัณฑ์ให้กลับมางดงามอีกครั้ง

แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา

สีทองอ่อน เลนส์: สีเทา

20,000 THB*