แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์ อะซิเตทและหนังลูกวัว สีดำ เลนส์: โปร่งใส ฟิลเตอร์บลูไลท์.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง3428QS C622/SB, A71484 X02123 S2212

17,000 THB*

ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 0 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 42 mm
  • ความกว้างใบหน้า 127 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์

สีดำ เลนส์: โปร่งใส ฟิลเตอร์บลูไลท์

17,000 THB*