แว่นตากันแดดทรงนักบิน อะซิเตท สีดำและสีขาว เลนส์: สีเทา, ไล่เฉดสี

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง9101 1656/S6, A71465 X01081 S6561

17,500 THB*

ตัวเลือก (4)
ขนาด (2)

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์กรองแสง UV 3 - รองรับเลนส์แบบสั่งตัด

ผลิตใน อิตาลี

มุมมองด้านหน้า
  • ความกว้างเลนส์ 55 mm
  • ความยาวใบหน้า 48 mm
  • ความกว้างใบหน้า 126 mm
มุมมองด้านข้าง
  • ความยาวขาแว่น 135 mm

Chanel & moi

Chanel&moiโปรแกรมบริการที่ช่วยดูแลรักษาผลงานการรังสรรค์แต่ละชิ้นของ CHANEL

เพื่อคงความงดงามและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น แบรนด์ได้รังสรรค์โปรแกรม CHANEL & moi ขึ้น การบริการที่ออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูสภาพผลิตภัณฑ์ให้กลับมางดงามอีกครั้ง

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นตากันแดดทรงนักบิน

สีดำและสีขาว เลนส์: สีเทา, ไล่เฉดสี

17,500 THB*