แว่นตากันแดดทรงนักบิน อะซิเตทและคริสตัล สีดำ เลนส์: สีเทา, ไล่เฉดสี.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5467B C888/S6, A71458 X02569 S8816

18,000 THB*

ความหลากหลาย (5)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 48 mm
  • ความกว้างใบหน้า 128 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงนักบิน

สีดำ เลนส์: สีเทา, ไล่เฉดสี

18,000 THB*