แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์ อะซิเตทและโลหะ สีกระเข้ม เลนส์: สีน้ำตาล, ไล่เฉดสี.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5459 C714/S5, A71435 X06081 S1415

13,500 THB*

ความหลากหลาย (5)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 45 mm
  • ความกว้างใบหน้า 125 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์

สีกระเข้ม เลนส์: สีน้ำตาล, ไล่เฉดสี

13,500 THB*