แว่นตากันแดดทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีน้ำตาล เลนส์: สีน้ำตาล.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5458 1678/3, A71434 X08101 S6753

16,000 THB*

ความหลากหลาย (4)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 49 mm
  • ความกว้างใบหน้า 127 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรง Pantos (แพนโทส)

สีน้ำตาล เลนส์: สีน้ำตาล

16,000 THB*