แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา อะซิเตทและคริสตัล สีดำและสีเงิน เลนส์: สีเทา, กระจก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง1125 C501/6V, A71432 X02569 S0164

25,500 THB*

ความหลากหลาย (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 2 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 47 mm
  • ความกว้างใบหน้า 130 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา

สีดำและสีเงิน เลนส์: สีเทา, กระจก

25,500 THB*