แว่นตากันแดดทรงกลม โลหะและคริสตัล สีเงินและสีชมพู เลนส์: สีชมพู, กระจก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง1117 C124/7E, A71430 X02570 L2475

37,500 THB*

ความหลากหลาย (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 2

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 56 mm
  • ความกว้างใบหน้า 138 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงกลม

สีเงินและสีชมพู เลนส์: สีชมพู, กระจก

37,500 THB*