แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา อะซิเตท สีดำ เลนส์: สีฟ้า, กระจก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง9097B C501/55, A71419 X08101 S0155

41,500 THB*

ความหลากหลาย (3)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 55 mm
  • ความกว้างใบหน้า 141 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงหน้ากากปิดตา

สีดำ เลนส์: สีฟ้า, กระจก

41,500 THB*