แว่นตากันแดดทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีกระเข้ม เลนส์: สีน้ำตาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5448 C714/3, A71406 X08101 S7143

12,000 THB*

ความหลากหลาย (10)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 47 mm
  • ความกว้างใบหน้า 125 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรง Pantos (แพนโทส)

สีกระเข้ม เลนส์: สีน้ำตาล

12,000 THB*