แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีดำ เลนส์: สีเทา

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5447 C501/S4, A71405 X08101 S0114

12,000 THB*

ความหลากหลาย (10)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 44 mm
  • ความกว้างใบหน้า 127 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

สีดำ เลนส์: สีเทา

12,000 THB*