แว่นตากันแดดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและโลหะ สีน้ำตาลโปร่งใส เลนส์: สีน้ำตาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5442 1651/3, A71398 X06081 S1365

15,000 THB*

ความหลากหลาย (6)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 40 mm
  • ความกว้างใบหน้า 124 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สีน้ำตาลโปร่งใส เลนส์: สีน้ำตาล

15,000 THB*