แว่นตากันแดดทรงรี โลหะและหนังแกะ สีทอง เลนส์: โปร่งใส

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง2202Q C395/SB, A71389 X27388 L9512

ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 0 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 40 mm
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงรี

สีทอง เลนส์: โปร่งใส