แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม โลหะ เรซิน และลูกปัดมุก สีเงิน เลนส์: โปร่งใส, กระจก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง2195S C124/1W, A71365 X06063 L1524

34,000 THB*

ความหลากหลาย (3)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 0 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 48 mm
  • ความกว้างใบหน้า 128 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

สีเงิน เลนส์: โปร่งใส, กระจก

34,000 THB*