แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม อะซีเตท ไม้ และยาง สีดำ เลนส์: สีเขียว, กระจก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง9076 C501/8E, A71334 X06091 S0185

16,000 THB*

ความหลากหลาย (2)
2 ขนาดเหมาะสมที่พร้อมจำหน่าย

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 2 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน Italy

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 50 mm
  • ความกว้างใบหน้า 132 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

สีดำ เลนส์: สีเขียว, กระจก

16,000 THB*