แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม โลหะ กรอบแว่น สีฟ้า เลนส์ สีฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง4252 C104/80, A71327 X01060 L0480

13,000 THB*

สินค้าค้างส่ง ตามปกติจัดส่งภายใน20 วัน

ความหลากหลาย (6)
ขนาดเหมาะสม

Universal

*ราคาปลีกที่แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3

ผลิตใน Italy

มิติมุมมองด้านหน้า
  • ความกว้างใบหน้า 132 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 135 มม.

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

กรอบแว่น สีฟ้า เลนส์ สีฟ้า

13,000 THB*