แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์ โลหะ กรอบแว่น สีเงิน เลนส์ สีแดงเบอร์กันดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง4255 C124/0H, A71326 X01060 L2408

14,600 THB*

สินค้าค้างส่ง ตามปกติจัดส่งภายใน20 วัน

ความหลากหลาย (5)
ขนาดเหมาะสม

Universal

*ราคาปลีกที่แนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 2

ผลิตใน Italy

มิติมุมมองด้านหน้า
  • ความกว้างใบหน้า 128 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์

กรอบแว่น สีเงิน เลนส์ สีแดงเบอร์กันดี

14,600 THB*