แว่นตากันแดดทรงรี อะซิเตท สีกากี เลนส์: โปร่งใส, กระจก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5411 C775/1W, A71321 X08101 S7515

12,500 THB*

ความหลากหลาย (6)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 0 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 47 mm
  • ความกว้างใบหน้า 124 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตากันแดดทรงรี

สีกากี เลนส์: โปร่งใส, กระจก

12,500 THB*