แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีดำ เลนส์: สีเทา

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5408 C622/S4, A71305 X08101 S2214

16,000 THB*

ความหลากหลาย (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์กรองแสง UV 3 - รองรับเลนส์แบบสั่งตัด

ผลิตใน อิตาลี

มุมมองด้านหน้า
  • ความกว้างเลนส์ 56 mm
  • ความยาวใบหน้า 49 mm
  • ความกว้างใบหน้า 129 มม.
มุมมองด้านข้าง
  • ความยาวขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

สีดำ เลนส์: สีเทา

16,000 THB*